กิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหารและครูอาวุโส  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561