คริสตมาสบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส  เทศนาโดย อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน โดยมีแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561