ค่าย..โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย(ส่วนภูมิภาค)

สาระวิทยาศาสตร์โดยครูจิรปรียา อักษรมณีย์และครูบุญญิสา วนาภรณ์ นำนักเรียนในระดับม.ต้น จำนวน 30 คนเข้าร่วมค่าย..โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย(ส่วนภูมิภาค) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561