งานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศการคริสตมาส ประจำปี 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศการคริสตมาส ประจำปี 2561 โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอเวียงแหง  มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา และดนตรี country and cawboy song จากวง อ.หลุย  เบนโจ เชียงใหม่  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561