ตรวจสุขภาพ “หู ตา ปาก”  ให้กับนักเรียนในะระดับชั้นปฐมวัย

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝาง มาตรวจสุขภาพ “หู ตา ปาก”  ให้กับนักเรียนในะระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมฉัตรกาญจนา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561