นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีกตเวทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี ผป.พงษ์ ตนานนท์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนรังษีวิทยา มาเป็นผู้เทศนา ซึ่งในปีนี้ มีบุคลากรที่เกษียณอายุงาน จำนวน 3 ท่าน  ประกอบไปด้วย 1. อ.วนาลี นิมมานวัฒนา 2. อ.มธุรส กิติมูล 3.นางอำภา ชุดทรวง  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561