ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดเชียงใหม่

นายสมาน  ไชยสถาน  ผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบของจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทสามัญศึกษา ครั้งที่ 3 / 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่