ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 8 ธันวาคม 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2/2561  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา
ผู้ปกครองมาแล้วเชิญเข้าพบครูประจำชั้นได้ที่ห้องเรียนได้เลย
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  วันที่ 8 ธันวาคม 2561