มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาส

นักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ร่วมมอบของขวัญให้กับฝ่ายศาสนกิจ เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561