ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งนายอำเภอ

อ.สมาน  ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  พร้อมผู้บริการโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับ  นาย นายจิระชาติ ซื่อตระกูล ปลัดอาวุโส อำเภอฝาง เนื่องในโอกาสไปรับตำแหน่งนายอำเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561