ร้องเพลงอวยพรหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา พร้อมตัวแทนนักเรียน  ร่วมร้องเพลงอวยพรหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส ประจำปี 2561  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561