สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561

ห้องสมุดโรงรียนรังษีวิทยา ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนมาเป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อ.ถนอม  ขันคำ  หัวหน้าแผนกประถมศึกษา  โดยมีการจัดห้องให้นักเรียนได้ศึกษาและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งสัปดาห์  ณ ห้องสมุด โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561