โครงการ “หนูๆ รู้ไว้ ปลอดภัยไว้ก่อน”

แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรม โครงการ “หนูๆ รู้ไว้ ปลอดภัยไว้ก่อน” โดยมีวิทยากรจาก วิทยาลัยการอาชีพฝาง แผนกช่างยนต์ มาให้ความรู้และสอนทักษะการเอาตัวรอดในกรณีเด็กๆ ติดอยู่ในรถ จะมีวิธีการทำอย่างไร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ณ แผนอนุบาล โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561