วางพานพุ่มและถวายบังคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9

คณะผู้บริหาร  ครู และบุคลากร โรงเรียนรังษีวิทยา  ร่วมวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561   ณ ศาลเจ้าฝาง เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561