86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6

86 พรรษา มหาราชินี วันแม่แห่งชาติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561