การแข่งขันกีฬาสีระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายผดุง  เงินสร้อย  ผช.ผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน   ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562