กำหนดการเปิด-ปิด การเรียนการสอน โรงเรียนรังษีวิทยา

กำหนดการ ปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 27 ตุลาคม 2562

กำหนดการ เปิดภาคเรียนที่ 2/2562  วันที่ 28 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-383124-5

…. ฝ่ายการเงิน กด 108 > <ฝ่ายทะเบียน กด 300 > <  ฝ่ายธุรการ กด 0>…