กิจกรรม “ครัวหรรษา” ระดับชั้นปฐมวัย

กิจกรรมครัวหรรษา  สำหรับน้องๆเตรียมอนุบาลและอนุบาล1 กับการลงมือทำ Cupcake Fancy  เด็กๆ ชอบมาก ในโอกาสนี้ทางแผนกปฐมวัย โรงเรียนรังษีวิทยา ขอบคุณ คุณสุรัชดา  ดอกมณฑา  จากร้านอุ้มเบเกอรี่   ที่เสียสละเวลา มาเป็นวิทยากรสอนเด็กๆ ทำ Cupcake …. ณ ห้องอาหารมานา โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562