คริสตมาสบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในเทศกาลคริสตมาส  เผยพระวจนโดย มัคนายก วิศาล  มหชวโรจน์  กรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย       โดยมีแขกผู้มีเกียรติและบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562