คืนสู่เหย้า ชาวรังษีฯ

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม คืนสู่เหย้า ชาวรังษีฯ  กตัญญูกตเวที คารวะครูอาวุโส  ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562