ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip Tetra)

02เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย ออกหน่วย มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (Vaxigrip Tetra)ให้กับบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562