รางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันปริศนาซูโดกุ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงยิหวา ลีรพันธุ์  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ในการแข่งขันปริศนาซูโดกุ  ในงานแข่งขันทักษะวิชาการประจำปี 2562  ณ รร.เชียงใหม่คริสเตียน  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562