กิจกรรมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย นักเรียนระดับประถมศึกษา

นักเรียนระดับประถมศึกษา ร่วมทำกิจกรรม กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยทรายอะเบท… เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่กำลังระบาดอยู่ในช่วงนี้  เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562