นมัสการขอบพระคุณพระเจ้า สนามเด็กเล่น-เครื่องออกกำลังกาย

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ร่วมนมัสการขอบพระคุณพระเจ้า สนามเด็กเล่น-เครื่องออกกำลังกาย ของโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562