นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนรังษีวิทยา

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันระลึกการก่อตั้งโรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ศจ.สยาม  ม่วงศักดิ์  เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย  มาเป็นผู้เทศนา  และในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ    เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562