นักเรียนชั้น ม. 6 ติววิชาความถนัดด้านภาษาไทย (GAT ไทย)

อ.ชนพัฒน์  ปลื้มบุญ จากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy  จังหวัดเชียงใหม่  มาติววิชาความถนัดด้านภาษาไทย (GAT ไทย) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวทิยา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562