ประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  ขอเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปี 2562  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ โรงเรียนรังษีวิทยา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08:00 น.  เป็นต้นไป

วาระการประชุม

  • ชมวิดิทัศน์กิจกรรมและการพัฒนาโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562
  • มอบทุนการศึกษาจากสมาคมฯ ให้นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
  • มอบเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ
  • นำเสนอผลงานการบริหารงานของสมาคมฯ ปี 2561 – ปัจจุบัน
  • การหารายได้ประจำปี 2562
  • จับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม