พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ลานสนามฟุตบอล หน้าอาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562