มอบของขวัญให้กับโรงเรียนต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนรังษีวิทยา มอบของขวัญให้กับโรงเรียนต่างๆ เนื่องในเทศกาลคริสตมาส เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่ฝาง-แม่อาย-ไชยปราการ

07