มอบทุนค่ายโอลิมปิควิชาการให้กับนักเรียน

อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ มอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าค่าย ฟิสิกส์โอลิมปิก ค่าย 2 ในวันที่ 10 – 25 มี.ค. 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ ม. 5/1นายพิชนันท์ ศรีเมือง ม.5/2 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562