มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนรังษีวิทยา

นายสมาน   ไชยสถาน   ผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนรังษีวิทยา มอบเงิน 5,000 บาท  พร้อมด้วยนายพัชรายุธ  พงษ์อมรพรหม  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   มอบเงิน  10,000  บาท  ให้กับ  น.ส.พรมณี  ผุยเจริญ  ศิษย์เ่ก่ารุ่นสายรุ้ง  จบปีการศึกษา 2559  เพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ   “ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดสถิตและเป็นแพทย์เยียวยารักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววัน” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562