รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

สาระภาษาต่างประเทศโดยครู หยิง หยิง หวัง นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่
1. ด.ญ.ธิราพร   แพงดี  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5   ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ญ.วรัชญานันท์    โพธิ์ศรีขาม  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1