ฝ่ายศาสนกิจ ร่วมนมัสการคริสตจักรธาราธรรม

ทีมศาสนกิจโรงเรียนรังสีวิทยาและครูคริสเตียน โดย อาจารย์สมาน ไชยสถาน ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียน  เยี่ยมนมัสการและเทศนาคริสตจักรธาราธรรม และในโอกาสนี้ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนรังสีวิทยา มอบเงินสมทบสร้างพระวิหารหลังใหม่  จำนวน 3,000 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562