ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน กิจกรรม “โครงงานข้าว” ระดับปฐมวัย

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เรียนเรื่อง โครงงานข้าว วันนี้เด็กๆ ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ของจริงจากแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ ของพ่อหลวงอดุลย์ บุญทา เป็นแปลงนาสาธิตที่พี่ๆอนุบาล3 ได้ไปปลูกในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ในโครงการ ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ และวันนี้น้องๆอนุบาล 1 ได้ไปผลผลิตที่พี่ๆ ได้ปลูกไว้และให้อาหารปลา สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ เป็นอย่างดี และวันนี้คุณครูยังได้มีการสาธิตการหุงข้าวให้กับเด็กๆอีกด้วย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562