สัปดาห์สุนทรภู่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2562

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อน้อมรำลึกถึงกวีเอกของโลก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562