สัมภาษณ์ทีมงาน “ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน”

นักข่าว สวท.ฝาง มาสัมภาษณ์ถึงที่มาของ “ขบวนการ 5 สีท้าหมอกควัน” และการทำงานของทีมงาน พร้อมดูจุดติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ Lidar ซึ่งเป็นเครื่องวัดการเคลื่อนไหวของฝุ่นในเขตพื้นที่อำเภอฝาง