เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกในการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

สาระวิทยาศาสตร์โดยครูไกรลาศ ปีน้อย, ครูจิรปรียา อักษรมณีย์ ,ครูเสาวลักษณ์ ยศชัยและครูกนกนวล อินขาน ได้พานักเรียนในระดับประถมศึกษา  12 คน และมัธยมศึกษาจำนวน 12 คน เข้าร่วมแข่งขันรอบคัดเลือกในการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม2562