เฉลิมฉลองเทศกาลคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศการคริสตมาส ประจำปี 2562 โดยมี  นายชัชวาลย์ ปัญญา  นายอำเภอฝาง มาเป็นประธานในพิธี โดยมีการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562