เซนต์สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ

นายพัชรายุธ  พงษ์อมรพรหม  นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ เซนต์สัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝางแอร์ คูลเลอร์แมชชีนแอนด์อิเล็คทรอนิก  โดย นางสาวกาญจนา  วาณิชย์ชาญ    เพื่อนำมาใช้ติดตั้งในห้องเรียนให้กับนักเรียนต่อไป  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562