เทศกาลคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2562

เทศกาลคริสตมาส ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีการเดินขบวนของนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากหน้าที่ว่าการอำเภอฝางมายังโรงเรียนรังษีวิทยา  และร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562