ประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ครั้งที่ 48

กลุ่มสาระภาษาไทยระดับประถมศึกษา นำโดย คุณครูรุ่งฤดี โพธิกาศและคุณครูญาณวดี หน่อคำ ได้นำนักเรียนไปแข่งขัน การประกวดอ่านฟังเสียง ในโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ช. ในวันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้น ป.3 และป.6  จำนวน 4 คน ร่วมแข่งขันดังนี้

๑.เด็กหญิงณัชพร เมตไตรพันธ์ ป.3/3

๒.เด็กหญิงวรัชญานันท์ โพธิ์ศรีขาม ป.3/1

๓.เด็กหญิงยิหวา ลีระพันธุ์ ป.6/1

๔.เด็กหญิงธัญชนก ทองปัญญา ป.6/2

ผลการแข่งขันเด็กหญิงธนัชพร เมตไตรพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับชั้น ป.1-3 โดยมีคุณครูญาณวดี
หน่อคำเป็นผู้ฝึกสอน  และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศต่อไป