โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

นายกิตติคุณ  มาวิน ผู้จัดการ และ นางดารา  ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยทีมบริหารฯ และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม  มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน ณ.ป่าต้นน้ำ หย่อมบ้านห้วยน้ำดิบ หมู่ที่ 8 บ.หนองป่าซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (เขตอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา)  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562