โครงการ TARO to School 2019 “ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน”

เว็บไซด์ www.eduzones.com ชุมชนการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศ จัดโครงการTARO to School 2019  “ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน”  เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาและจัดกิจกรรมค้นหาตนเองให้กับนักเรียน ผ่านการสัมมนาในรุปแบบ Talk Show เน้นให้ผู้ฟังเห็นคุณค่าของตนเองและความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข่าร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562