ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ให้กับนักเรียน

อ.ธวัช  เมืองแก้ว  หัวหน้าฝ่ายกิจการระดับประถมศึกษา แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก  และการป้องกัน  ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตซอล โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562