ได้รับรางวัลการแข่งขัน ยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ยูยิตสูชิงชนะเลิศภาคเหนือ ประจำปี 2562  “JU-JITSU Chiangmai Ranking JJAT 2019”  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 ประกอบไปด้วย

 1. ด.ช.อิสริยากาญจน์  แสงสุวรรณ์
  ได้รับรางวัล GOLE MODAL  ประเภท NEWAZA     ยุวชนอายุ 7 ปี บุคคลชาย รุ่น B  น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
  ได้รับรางวัล GOLE MODAL  ประเภท NEWAZA NO GI   ยุวชนอายุ 7 ปี บุคคลชาย รุ่น B  น้ำหนักไม่เกิน 21 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
 2. ด.ช.อจลวิชญ์  แสงสุวรรณ์
  ได้รับรางวัล GOLE MODAL ประเภท NEWAZA NO GI   ยุวชนอายุ 10-11 ปี บุคคลชาย รุ่น D  น้ำหนักไม่เกิน 34 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
  ได้รับรางวัล SILVER MODAL ประเภท NEWAZA     ยุวชนอายุ 10-11 ปี บุคคลชาย รุ่น D  น้ำหนักไม่เกิน 34 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
  ได้รับรางวัล SILVER MODAL ประเภท FIGHTING    ยุวชนอายุ 10-11 ปี บุคคลชาย รุ่น D  น้ำหนักไม่เกิน 34 กก.  TEAM ยูยิตสู จังหวัดเชียงใหม่
  และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภท NO GI  ยุวชนอายุไม่เกิน 10-11 ปี  บุคคลชาย