ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40

นายสรวิชญ์  เลิศคาลี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) ชนิดกีฬา ยูโด รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม ชาย / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  (เหรีญเงิน) ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ รอบคัดเลือกตัวแทนการแข่งขันที่  ณ จังหวัดน่าน