นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 จำนวน 4 คน ดังนี้
1. ค่ายเคมีโอลิมปิก จำนวน 2 คน ได้แก่
– นายวิทวัส ปัญญาอาจหาญสกุล ม.5/1
– นางสาวโสภิตนภา แก้วโก ม.5/1
2. ค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก 2 คน ได้แก่
– นายบัญญพนต์ สมบูรณ์ ม.5/1
– นางสาวชนาภัทร พิจารณ์ ม.5/1
นักเรียนจะเดินทางเข้าร่วมค่ายเคมี วันที่ 29 กันยายน- 13 ตุลาคม ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง และเข้าร่วมค่ายฟิสิกส์ วันที่ 6- 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย