ได้รางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 “เพชบุระเกมส์” ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 6 พ.ค. 2561 เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” วันที่ 18 – 28 พ.ย. 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

  • นายสรวิชญ์ เลิศคาลี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท DUO SHOW  MAN
  • นายกฤษณ์พีรัช ชัยปรีชา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน) ประเภท DUO SHOW  MAN / รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภท DUO SHOW  MIX
  • นางสาวธนภรณ์ อุดมเกษตรคีรี  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภท DUO SHOW  WOMEN
  • นางสาวสุปรียา  ปิดดวง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ประเภท DUO SHOW  WOMEN