กรมการปกครองตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกันโควิด19

กรมการปกครองโดยการนำของท่านกำนันตำบลเวียงและผู้ใหญ่บ้านตรวจเยี่ยมโรงเรียนรังสีวิทยา ตามมาตรการการป้องกันโควิด19 ผู้บริหารโรงเรียน นำโดย ผู้อำนวยการ ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชน และกิจการทั่วไป อ.ผดุง เงินสร้อย เข้าต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563