การตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฎิบัติการและประเมินผล

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฎิบัติการและประเมินผลผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่  เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2 ท่อน  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563